บริษัทขนส่งสินค้า และบริการ รถรับจ้าง ของเรา

บริษัทขนส่งสินค้า ของเรามี รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัทขนส่งสินค้า ของเราบริการ รถขนส่งสินค้า และ รถรับจ้าง ทั่วไทยไว้สำหรับบริการลูกค้าทุกๆท่านในลักษณะการขนส่งแบบเหมาเที่ยว และเนื่องจากกิจการ รถบรรทุกรับจ้าง  ของเรามองเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษกิจ เนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนต้องการระบบขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคด้วย ความรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรมที่จะสามารถทำให้ธุรกิจของเราต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและมีลูกค้าประจำหลายรายมอบความไว้วางใจทำ ธุรกิจกับเราและใช้บริการรถขนส่งสินค้า ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 

รถรับจ้าง ค่าบริการราคาถูก:

 

เนื่องจากเรารู้ดีว่าเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่ต่ำลงสามารถทำให้ ธุรกิจของลูกค้าแข่งขันได้ เราจึงให้บริการด้วยราคาที่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามเราถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้บริการที่เอาใจใส่ไม่ ทิ้งงานและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการตรงต่อเวลา ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

มีประเภทของ รถรับจ้างขนของ ที่มีหลากหลายให้เลือก:

บริษัทขนส่งสินค้า ที่มีรถบรรทุกหลากหลาย

บริษัทขนส่งสินค้า ที่เรามีหลายประเภทเช่น รถ6ล้อรับจ้าง เปิดข้าง,รถ6ล้อรับจ้าง ตู้ทึบ, รถสิบล้อ และรถหัวลาก

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจมากที่สุด เราจึงมี รถบรรทุกขนส่งสินค้า หลายประเภทเช่น รถ6ล้อรับจ้าง เปิดข้าง,รถ6ล้อรับจ้าง ตู้ทึบ, รถสิบล้อ และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

 

เส้นทางการขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ :

บริษัทขนส่งสินค้า เส้นทางการขนส่งสินค้า

บริษัทขนส่งสินค้า ที่สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่จึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่า

 

เนื่องจากบ่อยครั้งจะพบว่ามีเส้นทางหลายๆ เส้นทางที่หลายๆบริษัทไม่ สามารถไปส่งสินค้าให้ได้ หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา เป็นต้น หรือจังหวัดที่ธุรกันดารหรือเส้นทางการขนส่งไม่ค่อยดี ผู้ประกอบการบางรายก็จะไม่รับขนส่งสินค้าในพื้นที่เหล่านั้น แต่เราสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่จึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่า

 

การบริการที่ดีเยี่ยม :

เนื่องจากในธุรกิจการจ้างผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า สิ่งที่พบได้บ่อยๆ ก็คือคำตำหนิจากลูกค้า เนื่องจากถ้าจ้างบริษัทที่มีการบริการที่แย่ หรือไม่มีการบริการอยู่ในใจ (Service Mind)  เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเราพร้อมช่วยแก้ ปัญหาให้กับลูกค้าและไม่เคยทิ้งงานลูกค้าเลย

 

ความเชี่ยวชาญในการ ขนส่งสินค้า ประเภทต่าง ๆ :

เป็นอีกประเด็นที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึง เนื่องจากรถรับจ้างขนของบางบริษัท จะมีความถนัดในเรื่องของการส่งสินค้าประเภท นั้นประเภทเดียว (Specific) ข้อเสียก็คือถ้าบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งสินค้าที่หลากหลายประเภทจะ ส่งให้ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องว่าจ้างรถขนส่งสินค้าหลายๆ บริษัท ซึ่งส่งผลให้ควบคุมในการขนส่งสินค้าได้ยากขึ้นอีกด้วย ในข้อนี้เราสามารถตอบโจทย์ได้เพราะมีประสบการณ์ด้านรถรับจ้างขนของที่ หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สินค้าโรงงาน ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเป็นต้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก การจัดการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

 

ความตรงต่อเวลา :

เรื่องของการตรงต่อเวลาถือว่าสำคัญที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าที่สั่งไปนั้นจะต้องมาส่งด้วยความ รวดเร็ว ซึ่งในเรื่องของความตรงต่อเวลาในการขนส่งอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความ สนใจเป็นพิเศษในการคัดเลือกผู้ให้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าดีและไม่เคยเบี้ยวนัดลูกค้า เนื่องจากเราจัดตารางรับงานที่ไม่เกินกำลังทำให้สามารถบริหารจัดการระยะเวลา การขนส่งสินค้าได้ดี สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถขนส่งสินค้าของเราสามารถติดต่อได้ที่ Hotline: 097 132 7929 , 081 855 615 ครับ

 

บริษัทขนส่งสินค้า ของเรา

รถขนส่งสินค้า ของเราบริการ รถรับจ้างขนของ แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

>  เรายินดีบริการแบบมืออาชีพ

>  บริการ รถรับจ้าง6ล้อ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย

>  บริการขนส่งสินค้าขอเรามีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะกับน้ำหนักบรรทุกและสินค้าที่หลากหลาย

ความปลอดภัยของสินค้า

เราตระหนักอยู่เสมอว่าความปลอดภัยของสินค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เราจึงเลือกสรรตั้งแต่ชนิดของรถบรรทุกและสมรรถนะของ รถขนส่งสินค้า รวมถึงคัดเลือกคนขับรถที่ประวัติดี และมีวินัยในการขับขี่ ทั้งหมดนี้เพื่อให้สินค้าของลูกค้า ถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัย

รถขนส่งสินค้า กับปัจจัยการเลือกผู้ให้บริการ

รถขนส่งสินค้า กับข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกผู้ให้บริการซึ่งโดยรวมพบว่าผู้ใช้บริการให้ความสำคัญต่อการเลือกผู้ให้บริการมากที่สุดคือด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการโดยภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่

  1. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
  2. ด้านความน่าเชื่อถือ
  3. ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า
  4. ด้านราคา
  5. ด้านการตอบสนองและเต็มใจในการให้บริการและด้านบริการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม

และเรายังพบว่าในด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการส่วนที่ส่งผลมากที่สุดคือสินค้าไม่เกิดการเสียหายขณะขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าการบริการต้องบริการเรื่องการจัดส่งของตามความเหมาะสม รวดเร็ว ซื่อสัตย์ในการจัดส่งสินค้า และควรออกแบบการจัดเรียงสินค้าให้ได้ปริมาตรมากที่สุดและเสียหายน้อยที่สุด ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับด้านบริการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมน้อยที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและคุ้นเคยกับบริษัทผู้ให้บริการอยู่แล้วอีกทั้งบริษัทผู้ให้บริการก็มีบริษัทที่ตั้งที่ชัดเจนดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับด้านบริการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมน้อยที่สุด

ส่วนผลการศึกษาด้านอื่นพบว่าการเลือกผู้ให้บริการในด้านทุนจดทะเบียนและสัญชาติขององค์การมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราพบว่าผู้ใช้บริการรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทยเลือกผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทขนส่งสินค้าสัญชาติไทยในอัตราร้อยละ85.40 อาจเป็นเพราะด้านวัฒนธรรม ความคุ้นเคย และความเข้าใจในการทำงานที่เป็นบริษัทไทยเหมือนกันจึงทำให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสัญชาติไทยส่วนใหญ่เลือกบริษัทผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทไทย ด้านทุนจดทะเบียน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาในด้านความสัมพันธ์ของทุนจดทะเบียน ซึ่งพบว่า บริษัทขนส่งสินค้าที่มีทุนจดเบียนเพิ่มขึ้นก็จะเลือกผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการต่างชาติมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งผลอาจมาจาก ขอบเขตของการใช้บริการซึ่งถ้าผู้ใช้บริการมีการใช้งานในขอบเขตที่จำกัด เช่น การขนส่งสินค้าภายในประเทศ เท่านั้นก็จะไม่จำกัดบริษัทที่เลือกใช้เท่าที่ควร และอีกปัจจัยอาจมาจากความต้องการด้านความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากทุนจดทะเบียนมากก็แสดงถึงความใหญ่โตของบริษัทเช่นกัน ดังนั้นบริษัทเหล่านี้ก็ต้องการความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยเช่นกันจึงมีการเลือกใช้ผู้ให้บริการต่างชาติมากกว่า ยอมรับสมมุติฐานประเภทธุรกิจส่งผลต่อระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการของรถขนส่งสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พบว่าผู้ใช้บริการต้องการสิ่งที่เป็นกายภาพที่สามารถเห็นและสัมผัสได้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ เช่นทำเลที่ตั้ง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ขอให้นิยาม ว่า ความเป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่จับต้องได้ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นกายภาพที่ผู้ใช้บริการสามารถสัมผัสได้และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาว่าลักษณะขององค์กรด้านทุนทะเบียนมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งถ้ามีระดับความคิดเห็นมากแนวโน้มที่ผู้ใช้บริการก็จะเลือกใช้บริการก็จะมีมากเช่นกัน

 

บริการ รถขนส่งสินค้า กับข้อเสนอแนะทั่วไปสำหรับภาคธุรกิจ

จากการผลการศึกษาข้างต้น ทำให้ทราบถึงข้อมูลปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากนั้นหมายถึง

  1. ผู้ใช้บริการคาดหวังกับการให้บริการอยู่ในระดับมาก และการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ฉะนั้นผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการบริการ การรักษาคุณภาพในการบริการเพื่อที่จะรักษาลูกค้าและแข่งขันในธุรกิจได้
  1. ผู้ให้บริการรายย่อยหรือองค์กรที่มีขนาดเล็กมักจะมีคุณภาพการบริการที่ไม่แน่นอนดังนั้นผู้ให้บริการทั้งไทยและต่างชาติจะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กรให้ดีขึ้น การบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ จะเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรายเดิมๆเป็นประจำเนื่องจากมีความคุ้นเคยและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
  2. จากการศึกษาพบว่าการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้าในประเทศของบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหรรมต่างๆนั้น ส่วนมากจะเลือกเป็นบริษัทสัญชาติไทยนั้น หมายถึงผู้ให้บริการสัญชาติไทยจะต้องมีจุดแข็งหลายๆ ด้านมากกว่าผู้ให้บริการต่างชาติดังนั้นถ้าผู้ให้บริการต่างชาติต้องการจะ

เข้ามาทำการตลาดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องศึกษาในด้านต่างๆและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกเนื่องจากการศึกษาพบว่าด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเกือบทุกด้านและผู้ให้บริการต่างชาติต้องพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นควรศึกษาถึงจุดแข็งของผู้ให้บริการสัญชาติไทยและนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริการ รถขนส่งสินค้า กับข้อเสนอแนะสำหรับการปรับตัว

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการหมั่นปรับปรุงเพิ่มเติม ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับไทยและต่างชาติ เพราะปัจจุบันขีดความสามารถของบริษัทคนไทยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

2.ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการที่เป็นสัญชาติไทยเพื่อสามารถแข่งขันได้ และเตรียมพร้อมที่จะเปิด AEC

3.ศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทยเพื่อนำผลไปศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้บริการรถขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการ รถขนส่งสินค้าต่อไป

Why Choose Us

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

การให้บริการ รถรับจ้าง ที่ดีเยี่ยม

การให้บริการ รถรับจ้าง ที่ดีเยี่ยม เนื่องจากในธุรกิจการจ้างผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า หรือ รับจ้างขนของ  สิ่งที่พบได้บ่อยๆก็คือผู้ให้บริการรับจ้างขนของ จะได้รับคำตำหนิจากลูกค้า เนื่องจากถ้าหากลูกค้าจ้างบริษัทที่มีการบริการที่แย่ หรือไม่มีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind)  ไม่เข้าไปนั่งในใจของลูกค้าว่าต้องการให้ผู้ให้บริการ ดูแลสินค้าของพวกเขาอย่างไร ทำให้ผู้บริการบางรายปฎิบัติการขนส่งสินค้าโดยไม่รอบคอบ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือสินค้าของลูกค้า เช่น สินค้าบางชนิดเกิดการเสียหายหรือแตกหักหรือบอบช้ำได้ง่าย ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจาก รถบรรทุก การขับขี่รถบรรทุก ของพนักงานขับรถ ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่ถนนไม่ค่อยเรียบ หรือเป็นหลุมบ่อ ถ้าหากพนักงานขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังก็อาจตกหลุมบ่อ สินค้าเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานขับรถรับจ้างของเรา จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะต้องคัดเลือกพนักงานที่มีประวัติดี ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการติดยาเสพติด เพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเราพร้อมช่วยแก้ ปัญหาให้กับลูกค้าและไม่ทิ้งงานลูกค้า

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

รถรับจ้าง กับความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้า

รถรับจ้าง จากผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า ที่เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้า รถรับจ้าง ไม่ประจำทางจากผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า  เราจะตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างไร ประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงเนื่องจากผู้ให้บริการบางรายจะมีความถนัดในเรื่องของการ ขนส่งสินค้า ประเภทนั้นประเภทเดียว (Specific) ข้อเสียก็คือถ้าบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งสินค้าที่หลากหลายประเภท จะส่งผลให้ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องว่าจ้างบริษัทขนส่งหลายๆ บริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการดูแลหรือควบคุมการขนส่งสินค้า ทำได้ยากขึ้นอีกด้วย ในข้อนี้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริการขนส่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตร สินค้าโรงงาน ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเป็นต้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก การจัดการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง การขาดความเอาใจใส่หรือมองข้ามรายละเอียดข้อควรระวังต่างๆในการขนส่งสินค้า หรือแม้แต่การดูแลรักษารถบรรทุกที่ให้บริการให้มีสมรรถนะดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถขนส่งสินค้าเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ ประเด็นนี้ลูกค้าหลายรายไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ดังนั้นควรเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและธุรกิจของคุณ

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาของ บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้า ต่างๆถือว่าเรื่องของการตรงต่อเวลา ในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าที่ต้องการให้ส่งไปนั้นจะต้องไปถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วทันเวลานัดหมาย ซึ่งในเรื่องของความตรงต่อเวลาในบริการ อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการคัดเลือกผู้ให้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีและไม่เคยเบี้ยวนัดลูกค้า เนื่องจากเราจัดตารางรับงานบริการ รถรับจ้างขนของ ที่ไม่เกินกำลังทำให้สามารถบริหารจัดการระยะเวลา การขนส่งสินค้าได้ดี สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการของเราสามารถติดต่อได้ที่ Hotline: 081-8556152 , 097-1327929  ครับ