ติดต่อ รถรับจ้าง

บริษัทขนส่งสินค้า และ รถรับจ้าง ทั่วไทย TFT ยินดีให้บริการ

บริษัทขนส่งสินค้า  transport4thai.com ผู้ให้บริการ รถรับจ้าง ของเรามองเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษกิจ เนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนต้องการระบบขนส่งสินค้า เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิต ให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรม และสามารถลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ จึงทำให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจระดับประเทศ

ทั้งนี้การเลือกใช้บริการ รถขนของรับจ้าง จากผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้ารายใด นอกจากที่ลูกค้าจะคำนึงถึงค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าดังกล่าวแล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นซึ่งมีความสำคัญพอๆกันคือ ความเอาใจใส่และรักในงานบริการ(Service Mind) เพราะผู้ให้บริการ รับจ้างขนของ บางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริการมากนัก เพราะถือว่าถึงอย่างไรลูกค้าก็ต้องใช้บริการของพวกเขา ทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ บางส่วนมักจะได้รับ feedback ในแง่ลบจากลูกค้าและทำให้คุณภาพงานบริการ รถบรรทุกรับจ้าง โดยรวมเสียหาย

ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ รถขนของรับจ้าง ของประเทศไทยโดยรวม ผู้ประกอบการ รถขนของรับจ้าง ทุกรายควรจะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ รถ6ล้อรับจ้าง และทำให้ธุรกิจโดยรวมไม่เสียหาย  ซึ่งประเด็นนี้เราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและมีลูกค้าประจำหลายรายมอบความไว้วางใจทำธุรกิจกับเราและใช้บริการ  รถขนส่งสินค้า  ของเรา  โทร: 081-8556152 , 097-1327929

ติดต่อเรา

สอบถามบริการ เส้นทาง ค่าบิรการ ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชมค่ะ

 

 

บริษัทขนส่งสินค้า TFTยินดีบริการ รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ ทั่วไทย

บริษัทขนส่งสินค้า TFTยินดีบริการ รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ ทั่วไทย

นอกจากนี้การเลือกใช้บริการจาก รถขนของรับจ้าง รายใดนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่งสินค้าแล้ว ควรต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการทำธุรกิจด้วยเช่น การไม่บรรทุกน้ำหนักเกินของผู้ประกอบการเพราะ ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธรุกิจของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการที่จะต้องบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของภาครัฐ คิดเป็นมูลค่าในการบำรุงรักษา ปีละหลายพันล้านบาท จากการบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่งผลให้ถนน เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ และไหล่ทางชำรุด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็จะย้อนกลับมายังประชาชนทั่วไป ที่เกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการใช้เส้นทางบนถนน จากถนนที่ชำรุด ทำให้ต้องสูญสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่มากขึ้น อีกทั้งเส้นทางถนนที่ชำรุด ยังอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

Why Choose Us

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

การให้บริการ รถรับจ้าง ที่ดีเยี่ยม

การให้บริการ รถรับจ้าง ที่ดีเยี่ยม เนื่องจากในธุรกิจการจ้างผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า หรือ รับจ้างขนของ  สิ่งที่พบได้บ่อยๆก็คือผู้ให้บริการรับจ้างขนของ จะได้รับคำตำหนิจากลูกค้า เนื่องจากถ้าหากลูกค้าจ้างบริษัทที่มีการบริการที่แย่ หรือไม่มีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind)  ไม่เข้าไปนั่งในใจของลูกค้าว่าต้องการให้ผู้ให้บริการ ดูแลสินค้าของพวกเขาอย่างไร ทำให้ผู้บริการบางรายปฎิบัติการขนส่งสินค้าโดยไม่รอบคอบ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือสินค้าของลูกค้า เช่น สินค้าบางชนิดเกิดการเสียหายหรือแตกหักหรือบอบช้ำได้ง่าย ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจาก รถบรรทุก การขับขี่รถบรรทุก ของพนักงานขับรถ ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่ถนนไม่ค่อยเรียบ หรือเป็นหลุมบ่อ ถ้าหากพนักงานขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังก็อาจตกหลุมบ่อ สินค้าเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานขับรถรับจ้างของเรา จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะต้องคัดเลือกพนักงานที่มีประวัติดี ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการติดยาเสพติด เพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเราพร้อมช่วยแก้ ปัญหาให้กับลูกค้าและไม่ทิ้งงานลูกค้า

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

รถรับจ้าง กับความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้า

รถรับจ้าง จากผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า ที่เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้า รถรับจ้าง ไม่ประจำทางจากผู้ให้บริการ รถขนส่งสินค้า  เราจะตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างไร ประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงเนื่องจากผู้ให้บริการบางรายจะมีความถนัดในเรื่องของการ ขนส่งสินค้า ประเภทนั้นประเภทเดียว (Specific) ข้อเสียก็คือถ้าบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งสินค้าที่หลากหลายประเภท จะส่งผลให้ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องว่าจ้างบริษัทขนส่งหลายๆ บริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการดูแลหรือควบคุมการขนส่งสินค้า ทำได้ยากขึ้นอีกด้วย ในข้อนี้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริการขนส่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตร สินค้าโรงงาน ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเป็นต้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก การจัดการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง การขาดความเอาใจใส่หรือมองข้ามรายละเอียดข้อควรระวังต่างๆในการขนส่งสินค้า หรือแม้แต่การดูแลรักษารถบรรทุกที่ให้บริการให้มีสมรรถนะดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถขนส่งสินค้าเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ ประเด็นนี้ลูกค้าหลายรายไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ดังนั้นควรเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและธุรกิจของคุณ

รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า แบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย

การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาของ บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้า ต่างๆถือว่าเรื่องของการตรงต่อเวลา ในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าที่ต้องการให้ส่งไปนั้นจะต้องไปถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วทันเวลานัดหมาย ซึ่งในเรื่องของความตรงต่อเวลาในบริการ อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการคัดเลือกผู้ให้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีและไม่เคยเบี้ยวนัดลูกค้า เนื่องจากเราจัดตารางรับงานบริการ รถรับจ้างขนของ ที่ไม่เกินกำลังทำให้สามารถบริหารจัดการระยะเวลา การขนส่งสินค้าได้ดี สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการของเราสามารถติดต่อได้ที่ Hotline: 081-8556152 , 097-1327929  ครับ