ติดต่อ รถรับจ้าง

บริษัทขนส่งสินค้า และ รถรับจ้าง ทั่วไทย TFT ยินดีให้บริการ

 

ติดต่อ TFT

 

บริษัทขนส่งสินค้า  transport4thai.com ผู้ให้บริการ รถรับจ้าง ของเรามองเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษกิจ เนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนต้องการระบบขนส่งสินค้า เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิต ให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรม และสามารถลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ จึงทำให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจระดับประเทศ

ทั้งนี้การเลือกใช้บริการ รถขนของรับจ้าง จากผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้ารายใด นอกจากที่ลูกค้าจะคำนึงถึงค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าดังกล่าวแล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นซึ่งมีความสำคัญพอๆกันคือ ความเอาใจใส่และรักในงานบริการ(Service Mind) เพราะผู้ให้บริการ รับจ้างขนของ บางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริการมากนัก เพราะถือว่าถึงอย่างไรลูกค้าก็ต้องใช้บริการของพวกเขา ทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ บางส่วนมักจะได้รับ feedback ในแง่ลบจากลูกค้าและทำให้คุณภาพงานบริการ รถบรรทุกรับจ้าง โดยรวมเสียหาย

ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ รถขนของรับจ้าง ของประเทศไทยโดยรวม ผู้ประกอบการ รถขนของรับจ้าง ทุกรายควรจะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพของงานบริการของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ รถ6ล้อรับจ้าง และทำให้ธุรกิจโดยรวมไม่เสียหาย  ซึ่งประเด็นนี้เราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและมีลูกค้าประจำหลายรายมอบความไว้วางใจทำธุรกิจกับเราและใช้บริการ  รถขนส่งสินค้า  ของเรา  โทร: 097-1327929, 081-8556152

บริษัทขนส่งสินค้า TFTยินดีบริการ รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ ทั่วไทย
บริษัทขนส่งสินค้า TFTยินดีบริการ รถรับจ้าง รถรับจ้างขนของ ทั่วไทย

นอกจากนี้การเลือกใช้บริการจาก รถขนของรับจ้าง รายใดนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่งสินค้าแล้ว ควรต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการทำธุรกิจด้วยเช่น การไม่บรรทุกน้ำหนักเกินของผู้ประกอบการเพราะ ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธรุกิจของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการที่จะต้องบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของภาครัฐ คิดเป็นมูลค่าในการบำรุงรักษา ปีละหลายพันล้านบาท จากการบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่งผลให้ถนน เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ และไหล่ทางชำรุด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็จะย้อนกลับมายังประชาชนทั่วไป ที่เกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการใช้เส้นทางบนถนน จากถนนที่ชำรุด ทำให้ต้องสูญสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่มากขึ้น อีกทั้งเส้นทางถนนที่ชำรุด ยังอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)