www.Transport4thai.com
บริษัทขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้า เพื่อคนไทย

รถขนส่งสินค้าของเราบริการ รถรับจ้างขนส่งสินค้าแบบเหมาเที่ยวทั่วประเทศไทย
บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย
บริการขนส่งสินค้าขอเรามีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะกับน้ำหนักบรรทุกและสินค้าที่หลากหลาย


www.transport4thai.com
ตรงต่อเวลาว่าสำคัญที่สุด

เรื่องของการตรงต่อเวลาถือว่าสำคัญที่สุด มีการจัดตารางรับงานที่ไม่เกินกำลังทำให้สามารถบริหารจัดการระยะเวลา การขนส่งสินค้าได้ดี


www.transport4thai.com
ราคาค่าขนส่งต่ำ

บริษัทขนส่งสินค้าของเรา ซึ่งให้บริการรถรับจ้างขนของด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งราคาค่าขนส่งที่ต่ำย่อมหมายถึงต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง ซึ่งจะช่วยให้กำไรและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้ารายใด ไม่ควรมองแค่ราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแค่เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ควรมองปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่นความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากความพึงพอใจของลูกค้ารายอื่นที่เคยใช้บริการ รถขนส่งสินค้า จากบริษัทขนส่งสินค้ารายนั้น ว่าม


บริษัทขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้า รถรับจ้าง เพื่อคนไทย

เนื่องจากกิจการรถรับจ้างและ  บริษัทขนส่งสินค้า  ของ เรามองเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการขับ เคลื่อนเศรษกิจ เนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนต้องการระบบขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคด้วย ความรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรมที่จะสามารถทำให้ธุรกิจของเราต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและมีลูกค้าประจำหลายรายมอบความไว้วางใจทำ ธุรกิจกับเราและใช้บริการ  รถขนส่งสินค้า  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

slide-save-money-44915_630x298

ราคาค่าขนส่งต่ำ

รถรับจ้างขนของ ราคาถูก บริษัทขนส่งสินค้าของเรา ซึ่งให้บริการ รถรับจ้างขนของ ด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งราคาค่าขนส่งที่ต่ำย่อมหมายถึงต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง ซึ่งจะช่วยให้กำไรและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้ารายใด ไม่ควรมองแค่ราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแค่เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ควรมองปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่นความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากความพึงพอใจของลูกค้ารายอื่นที่เคยใช้บริการ รถขนส่งสินค้า จากบริษัทขนส่งสินค้ารายนั้น ว่ามีผลตอบรับทางลบหรือไม่เช่น ไม่รับผิดชอบใดๆเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่า หรือขนส่งสินค้าล่าช้าหรือไม่ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทางบริษัทรถรับจ้างขนส่งสินค้าของเรา ถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้บริการที่เอาใจใส่ ไม่ทิ้งงานและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีปัญหาต่างหากที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ

37448_01_home_original

มีประเภทของรถที่มีหลากหลายให้เลือก

เราบริการ รถรับจ้างขนของ ที่หลากหลายประเภท เพื่อให้บริการ รถรับจ้าง ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจมากที่สุด เหมาะกับตวามต้องการของทางลูกค้ามากที่สุด เราจึงมี รถรับจ้างขนของ หลายประเภทเช่น รถรับจ้าง6ล้อ เปิดข้าง, รถรับจ้าง6ล้อ ชนิดตู้ทึบ, รถสิบล้อรับจ้าง และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

thmap_01_asianhiways

เส้นทางการขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ

หลายเส้นทางที่บริษัทขนส่งสินค้า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดที่ธุรกันดาร เส้นทางการขนส่งไม่ดี ผู้ประกอบการบางรายก็จะไม่รับขนส่งสินค้าในพื้นที่เหล่านั้น แต่เราสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่จึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่า

Why Choose Us

team03

การบริการที่ดีเยี่ยม

เนื่องจากในธุรกิจการจ้างผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า สิ่งที่พบได้บ่อยๆ ก็คือคำตำหนิจากลูกค้า เนื่องจากถ้าจ้างบริษัทที่มีการบริการที่แย่ หรือไม่มีการบริการอยู่ในใจ (Service Mind)  เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเราพร้อมช่วยแก้ ปัญหาให้กับลูกค้าและไม่เคยทิ้งงานลูกค้าเลย

cargo-shipping

ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า

เป็นอีกประเด็นที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึง เนื่องจากบริษัทขนส่งสินค้าบางบริษัท จะมีความถนัดในเรื่องของการส่งสินค้าประเภท นั้นประเภทเดียว (Specific) ข้อเสียก็คือถ้าบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งสินค้าที่หลากหลายประเภทจะ ส่งให้ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องว่าจ้างบริษัทขนส่งสินค้าหลายๆ บริษัท ซึ่งส่งผลให้ควบคุมในการขนส่งสินค้าได้ยากขึ้นอีกด้วย ในข้อนี้เราสามารถตอบโจทย์ได้เพราะมีประสบการณ์ด้านรถรับจ้างขนของที่ หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สินค้าโรงงาน ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเป็นต้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก การจัดการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

clock

การตรงต่อเวลา

เรื่องของการตรงต่อเวลาถือว่าสำคัญที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าที่สั่งไปนั้นจะต้องมาส่งด้วยความ รวดเร็ว ซึ่งในเรื่องของความตรงต่อเวลาในการขนส่งอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความ สนใจเป็นพิเศษในการคัดเลือกผู้ให้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าดีและไม่เคยเบี้ยวนัดลูกค้า เนื่องจากเราจัดตารางรับงานที่ไม่เกินกำลังทำให้สามารถบริหารจัดการระยะเวลา การขนส่งสินค้าได้ดี สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถขนส่งสินค้าของเราสามารถติดต่อได้ที่ Hotline: 097 132 7929  , 081 855 6152  ครับ

หน้าหลัก

รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า

ทรานสปอร์ตฟอร์ไทย (www.transport4thai.com) เป็นผู้ให้บริการ รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า  ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้าของเรามี รถขนส่งสินค้า แบบต่างๆทุกชนิด ทุกขนาดที่จะให้บริการตามความต้องการของลูกค้าไว้สำหรับบริการลูกค้าทุกๆท่านในลักษณะการขนส่งแบบเหมาเที่ยวทั่ว ประเทศ เช่นรถรับจ้าง6ล้อ รถขนส่งสินค้า10ล้อ หรือรถกระบะ และเนื่องจากกิจการบริษัทขนส่งสินค้า  ของเรามองเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนต้องการระบบขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ ระยะทาง ลักษณะงานที่ยากง่ายไม่เหมือนกัน เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนทำให้ธุรกิจของเราต้นทุนต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและมีลูกค้าประจำหลายรายมอบความไว้วางใจทำ ธุรกิจกับเรา และใช้บริการ รถขนส่งสินค้า ของเรา

สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับจ้างขนของที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ก่อนใช้บริการเราขอแนะนำว่าควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ว่ามีความปลอดภัยไว้วางใจได้ไหม หากตกลงใจใช้บริการแล้ว ทีมงานของรถรับจ้างทำงานเรียบร้อยและระมัดระวังขณะขนย้ายของหรือเปล่า เพราะถ้าหากเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยความรีบเร่งหรือปราศจากความเอาใจใส่ระมัดระวัง ก็อาจทำให้สิ่งของหรือสินค้าเสียหายได้ จึงควรเลือกใช้บริการบริษัทรถรับจ้างขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ ซึ่งสามารถสอบถามได้จากผู้ที่เคยใช้บริการหรือหาข้อมูลทางเว็บไซน์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการไปใช้บริการ

ทั้งนี้แนวทางในการเลือกบริการรถรับจ้างที่ดีนั้น ต้องเลือกจากความชำนาญและประสบการณ์ที่มีมานานหลายปี  คนขับรถต้องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเส้นทางนั้นๆ รวมทั้งต้องอัธยาศัยดี มีความสุภาพ ทำงานเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เป็นต้น ดังนั้นก่อนการเลือกใช้บริการรถรับจ้างควรหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน เมื่อมั่นใจแล้วก็สามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจ และไม่ต้องกังวลว่าสิ่งของหรือสินค้าจะได้รับความเสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขั้นตอนการใช้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้า

หลังจากที่แจ้งต้นทาง ปลายทาง สิ่งของที่จะขนย้าย วันเวลา ตกลงอัตราราคาค่าบริการ รถรับจ้าง
1. โอนค่ามัดจำค่ารถรับจ้าง 20% ของราคาที่ตกลงกัน
2. เก็บค่าบริการรถรับจ้างในส่วนที่เหลือ หลังจากนำสินค้าขึ้นมาบนรถขนส่งสินค้าเสร็จที่ต้นทาง หรือไปส่งที่ปลายทางแล้ว ตามแต่ตกลงกัน
หากก่อนจะใช้บริการรถรับจ้าง หรือทำการขนย้ายสิ่งของใดๆ ถ้าหากคุณลูกค้ามีคำถามหรืออยากขอคำแนะนำทั้งเรื่องปริมาณสิ่งของที่ต้องการขนย้าย หรือเรื่องราคาค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของ คุณลูกค้าสามารถโทรมารับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการรถรับจ้าง และประเมินราคาก่อนขนย้าย รวมถึงการตรวจสอบเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนได้อีกด้วย

 

คำนวณระยะทาง

 

 

ความปลอดภัยของสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ รถรับจ้างขนส่งสินค้า ควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกบริการผู้้ให้บริข้อมูลการรถรับจ้างซึ่งมีให้เลือกหลายราย ทั้งนี้เพราะสินค้าที่คุณต้องการขนส่งและค่าบริการที่คุณต้องลงทุนในแต่ละเที่ยวเป็นจำนวนเงินไม่น้อย ดังนั้นคุณควรเลือกผู้ให้บริการรถรับจ้างที่ดีด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

การเลือกใช้บริการรถรับจ้างที่ดีนั้น คุณลูกค้าควรพิจารณาจากอะไรบ้าง ?

 

  1. สังเกตข้อมูลความน่าเชื่อถือของบริษัทก่อนเลือกใช้บริการ ป้องกันการถูกหลอกลวงจากบริษัทที่ให้บริการได้ไม่ดีเท่าที่ควร บริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือเหล่านี้อาจไม่ได้สนใจในด้านการขนส่งสินค้าหรือการ ขนส่งขอระหว่างทาง เพื่อหวังเพียงส่งของเหล่านี้ถึงที่หมายเท่านั้น เป็นผลให้อาจเกิดของสูญหายระหว่างทางได้ ข้อมูลที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ก็จะเป็นพวกรางวัลที่บริษัทได้มา หรือคำรีวิวการใช้งานจากผู้เคยใช้มาก่อน
  2. ควร เลือกบริษัทที่มีระบบการจองรถรับจ้างที่ง่ายและทันสมัย เพราะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการให้บริการทีทันสมัยเหล่านี้ ก็จะแสดงถึงความสนใจต่อลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ควรที่จะให้ความสนใจทีเดียว อีกอย่างการให้บริการที่ง่ายดายและสะดวกเหล่านี้จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย และง่ายดายต่อตัวคุณลูกค้าเองด้วยเช่นกัน
  3. ประสบการณ์ การให้บริการของบริษัทที่ท่านไว้วางใจใช้บริการ ประสบการณ์จะช่วยเป็นเครื่องการันตรีคุณภาพของบริษัทที่ให้บริการรถรับจ้าง แก่คุณลูกค้า ยิ่งบริษัทมีประสบการณ์การ ในการให้บริการในรถรับจ้างมากเท่าไหร่ จะทำให้การบริการที่ดีมากเท่านั้น เพราพวกเขาจะเข้าใจเรื่องการขนย้ายต่างๆ โดยรถรับจ้าง โดยการสะสบประสบการณ์ในการให้บริการรถรับจ้างที่เคยให้บริการมา ดีหรือไม่ถ้าคนให้บริการเข้าใจคุณ โดยไม่ต้องสาธยายอะไรมากมาย
  4. ประการ สุดท้าย ควรเลือกใช้บริการรถรับจ้างที่ให้บริการทั่วประเทศ เพราะพวกเขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไปส่งของหรือขนย้ายสินค้าทุกหนทุกแห่ง ทุกซอกทุกมุม และไปส่งสินค้าหรือสิ่งของได้อย่างทั่วถึงมากกว่า ข้อนี้จะต้องพิจารณาในกรณีที่คุณลูกค้าขนย้ายไปยังที่ๆ เข้าถึงลำบาก
  5. ก่อน การเลือกใช้บริการรถรับจ้าง ควรโทรไปทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัท แล้วพิจารณาการให้บริการด้านข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการรถรับจ้างกันเสีย ก่อน คุณลูกค้าควรที่จะเลือกผู้ให้บริการที่ค่อนข้างคุยง่าย เป็นกันเอง เพราะนั่นจะช่วยให้คุณลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากการต่อราคาได้อย่างถูก มากยิ่งขึ้นและตรงใจกับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 

กิจการรถขนส่งสินค้าของเราจึงตระหนักอยู่เสมอว่าความ ปลอดภัยของสินค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เราจึงเลือกสรรตั้งแต่ชนิดของรถรับจ้าง แบบต่างๆที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าและสมรรถนะของรถขนส่งสินค้า รวมถึงคัดเลือกคนขับรถที่ประวัติดี และมีวินัยในการขับขี่ ทั้งหมดนี้เพื่อให้สินค้าของลูกค้า ถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัย

Clients & awards

 

 

 

ติดต่อเรา

สอบถามบริการ เส้นทาง ค่าบิรการ ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชมค่ะ