พนักงานขับ รถขนส่งสินค้า และข้อควรปฏิบัติ

หลักปฏิบัติของพนักงานขับ รถขนส่งสินค้า

คู่มือปฎิบัติงานของพนักงานขับ รถขนส่งสินค้า ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานขับรถของ บริษัทขนส่งสินค้า ต่างๆได้ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ การให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบงาน ระบบเครื่องยนต์ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นระเบียบปฏิบัติทั่วไปแนวทางการปฎิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการให้บริการของพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางานความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงความ รับผิดชอบในการเป็นพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขับ รถขนส่งสินค้า

 • เพศชาย
 • ควรมีอายุระหว่าง 24-50 ปี
 • มีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ และตรงกับชนิดของรถที่ขับ
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภท 3 หรือประเภท 4
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเสพติด และสิ่งมึนเมา สายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส

หน้าที่หลักของพนักงานขับรถ

 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหต
 • ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี
 • ศึกษาคู่มือการใช้รถที่ขับอยู่
 • ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถเบื้องต้นได้

อุปกรณ์มาตรฐานประจำ รถขนส่งสินค้า

 • มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ
 • มีกรวยยางจราจรจานวน 2 ชิ้น
 • มีไม้หมอน 2-4 ชิ้น
 • มีไฟฉายไว้ใช้ฉุกเฉินตอนกลางคืน
 • ถังดับเพลิงมีวัสดุ /อุปกรณ์ทำความสะอาดรถ และสินค้า
 • มีแฟ้มเก็บเอกสารสำคัญประจำรถ

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานขับรถทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อการฝึกฝนตัวเอง เพื่อนำความรู้ที่เคยได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงให้การขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามดังนี้

 • การขับรถอย่างปลอดภัยเบื้องต้น
 • การให้บริการลูกค้า ด้วยความสุภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการขนส่งสินค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร

ยาเสพติด และแอลกอฮอล์

ห้ามพนักงานขับรถใช้ยาเสพติด และดื่มสุราทั้งก่อนและในระหว่างปฏิบัติงานเด็ดขาด นอกจากผิดกฎหมายแล้ว อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ

การตรวจสภาพรถขนส่งสินค้า

 • พนักงานขับรถควรตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกวัน
 • หากพบข้อบกพร่องจะได้ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือแก้ไขอาการเบื้องต้นได้ทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับตัวรถ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

การบำรุงรักษารถขนส่งสินค้า

 • ต้องบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการใช้งาน
 • ต้องทำความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • สภาพรถบรรทุกต้องไม่มีสิ่งแหลมคมที่อาจทำให้สินค้าหรือหีบห่อได้รับความเสียหาย

การบำรุงรักษายาง

พนักงานขับรถต้องหมั่นตรวจสภาพยางอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการตรวจสอบดังนี้

 • บริเวณหน้ายาง ตรวจดูความลึกของดอกยาง การสึกหรอ รอยแผล และตรวจดูวัสดุแปลกปลอมที่บริเวณหน้ายาง เช่น เศษหิน เศษตะปู เป็นต้น
 • บริเวณแก้มยาง ตรวจดูว่ามีรองแผล รอยปริแตก รอยบวมที่เกิดจากการกระแทกหรือไม่
 • อาการวิ่งผิดปกติ เช่น อาการสั่นอย่างรุนแรง อาการรถดึงไปทางซ้ายหรือขวา ยางสูญเสีย ความดันลม ควรหยุดรถและตรวจสอบโดยทันที เพราะอาจทำให้ยางเกิดความเสียหายได้
 • ยางอะไหล่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • พนักงานขับรถจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ขับรถ และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
 • พนักงานขับรถจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของตน เช่น เสื้อสะท้อนแสง หรือกรวยสะท้อนแสงไฟฉาย รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
 • พนักงานขับรถจะต้องฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
 • การติดต่อสื่อสารพนักงานขับรถทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารและใช้งานได้ตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉิน

ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้า-ขนถ่ายสินค้า

พนักงานขับรถขนส่งสินค้าควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จะขนส่ง การจัดบรรทุก การระมัดระวังในการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และการกองเก็บสินค้าปลายทาง เพื่อให้มีการขนส่งสินค้าที่ถูกวิธีและป้องกันสินค้าเสียหาย

กลุ่มของสินค้ามีหลายชนิดดังนี้

 1. ปูนซิเมนต์
 • ปูนซิเมนต์ถุง
 • ปูนบิ๊กแบ็ก
 1. น้ำตาลทราย
 • น้ำตาลทรายกระสอบ
 • น้ำตาลทรายเทกองหรือน้ำตาลเบ้า
 1. ไม้สับ
 2. มันสำปะหลัง

อุปกรณ์ในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทมีดังนี้

 1. ปูนซิเมนต์
 • สายรัด 5-6 เส้น
 • ผ้าปูพื้น (สาหรับรถที่กระบะชำรุด)
 • ผ้าใบคลุมสินค้า
 1. น้ำตาลทรายกระสอบ
 • ผู้ปูพื้น
 • ผ้าปกบนก่อนคลุมผ้าใบ
 • สายรัดอย่างต่ำ 10-14 เส้น
 • ผ้าใบผืนใหญ่คลุมสินค้า

3.น้ำตาลทราบเทกองหรือน้ำตาลเบ้า

 • ผ้ากั้นข้างคอกกันน้ำตาลรั่ว 4 ผืน
 • ผ้าปกบนกันน้ำตาลติดผ้าใบ 2 ผืน
 • ผ้าใบผืนใหญ่ (คลุมกระบะ)
 • ผ้ากั้นท้ายกันน้ำตาลรั่ว 2 ผืน

4.ไม้ส้บ

 • ผ้ากันท้าย 2 ผืน
 • สายรัด 2 เส้น
 • ผ้าใบคลุมไม้สับ
 1. มันสำปะหลัง
 • ผ้ากั้นข้างคอกกัน 4 ผืน
 • ผ้าปกบนกันติดผ้าใบ 2 ผืน
 • ผ้าใบผืนใหญ่ (คลุมกระบะ)
 • ผ้ากั้นท้าย 2 ผืน

11.3 ขั้นตอนการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทมีดังนี้

 1. ปูนซิเมนต์
 • รอรับตั๋วเพื่อไปส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ตั๋วงานออกมาให้
 • ระหว่างเดินทางไปส่งสินค้าต้องหมั่นตรวจตราดูความเรียบร้อยของสินค้า
 • เมื่อถึงสถานที่ลงสินค้าพขร. ต้องนำตั๋วไปแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าเซ็นต์ชื่อรับสินค้าพร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเดินทางกลับ
 1. น้ำตาลทรายกระสอบ
 • ล้างพื้นให้สะอาดและปล่อยให้พื้นแห้งสนิทก่อนทาการรับสินค้า
 • ทำการปูพื้น
 • ทำการแจ้งคิว นารถเข้าตรวจสภาพและชั่งน้ำหนักรถเปล่า รับตั๋วเพื่อขึ้นน้ำตาล
 • นำรถเข้ารับน้าตาลที่โกดังสินค้า
 • เมื่อรับสินค้าเรียบร้อยทาการรัดสายรัดให้เรียบร้อยก่อนขึ้นชั่งน้ำหนักรถหนักกันน้ำตาลไหล
 • ทำการคลุมผ้าใบปกบนพร้อมคลุมผ้าใบผืนใหญ่และรัดรอบเพื่อกันน้ำตาลไหล
 • รอเจ้าหน้าที่ ทำการตีซีลล์เพื่อรอรับตัวไปส่งสินค้า
 • ขณะเดินทางต้องหมั่นตรวจสภาพสายรัดทุกระยะประมาณ 50-80 ก.ม. กันน้ำตาลลื่นไหล
 • เมื่อถึงสถานที่ลงสินค้าต้องแจ้งคิวที่ป้อมยาม รอเรียกชั่งน้ำหนักเพื่อลงสินค้า
 1. น้าตาลทรายเทกอง (น้าตาลเบ้า)
 • ล้างรถ ทำความสะอาดพื้นจนแห้งสนิท
 • ทำการปูผ้ากั้นท้ายและปิดผ้าข้างให้เรียบร้อย
 • ทำการแจ้งคิว นารถเข้าตรวจสภาพและชั่งนำหนักรถเปล่า รับตั๋วเพื่อขึ้นนำตาล
 • นำรถเขารับน้ำตาลที่โกดังสินค้า
 • นำรถเข้าชั่งน้ำหนักรถหนัก ต้องได้น้ำหนักตามที่ต้องการ
 • นำรถลงมาคลุมผ้าใบที่ลาดจอดรถให้เรียบร้อย
 • รถให้เจ้าหน้าที่การตีซีลล์ให้เรียบร้อย พร้อมกับ พนักงานขับรถทำการตรวจสอบ
 • พนักงานขับรถไปรับตั๋วนำส่งสินค้าห้องชั่งน้ำหนัก เพื่อไปส่งลูกค้าเมื่อถึงสถานที่ลงสินค้าต้องแจ้งตั๋วกับ รปภ. รอเรียกชั่งน้ำหนักเพื่อทำการลงสินค้า
 • ขณะเดินทางหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและสินค้าสม่ำเสมอ
 1. ไม้สับ
 • ทำการปูผ้ากั้นท้าย
 • รัดสายกลางคอก
 • ขึ้นตาชั่งเพื่อชั่งรถเปล่า
 • เทียบกองไม้ รอรถตักไม้สับใส่รถ
 • ชั่งน้ำหนักเทียบ
 • คลุมผ้าใบ
 • ชั่งน้ำหนักรถหนัก
 • รับตั๋วเพื่อลงสินค้า
 1. มันสับปะหลัง
 • ทำการปูผ้ากั้นท้าย
 • รัดสายเบ้วกลางคอก
 • ขึ้นตาชั่งเพื่อชั่งรถเปล่า
 • เทียบมันเส้น รอรถตักมันสำปะหลังใส่รถ
 • ชั่งน้ำหนักเทียบ
 • คลุมผ้าใบ
 • ชั่งน้ำหนักรถหนัก
 • รับตั๋วเพื่อลงสินค้า

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของพนักงานขับ รถขนส่งสินค้า

 • ห้ามโต้เถียงกับลูกค้าในทุกกรณี
 • ห้ามติดต่อ หรือส่งสินค้านอกเวลาทำการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล
 • ห้ามฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของสถานที่ต้นทางและปลายทาง

สิ่งที่ควรปฏิบัติของการพนักงานขับ รถขนส่งสินค้า

 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงาน
 • ไม่ควรมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือสารเสพติดทุกชนิด
 • ไม่ควรมีปืน วัตถุระเบิด ปะทัด หรืออาวุธอื่นใด ไว้ในครอบครอง
 • พนักงานขับรถควรประพฤติตนดี และมีมารยาท เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
 • พนักงานขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง มีความอดทนและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
 • ไม่ทิ้งขยะ ขวดยา ซองบุหรี่ หรือสิ่งปฏิกูล ลงบนพื้นรถเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค และป้องกันอุบัติเหตุ

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)