หมวดหมู่: การขนส่งสินค้า

บทความการขนส่งสินค้า

วิธีลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้า

การเลือกใช้รถขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสภาพการขับขี่นั้นๆ โดยเฉพาะ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดอัตราสิ้น เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นได้สูงสุด อันดับแรกคือการเลือกประเภทของรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท เพื่อให้ท่านมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่ำที่สุด โดยเราจะประมวลรูปแบบของการขับขี่ ถนนหนทางสภาพของพื้นที่ และจำลองน้ำหนักบรรทุกในระดับต่างๆ เพื่อเลือกสรรเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ชนิดของยาง และดอกยางที่เหมาะสม รวมไปถึงอัตราทดของเพลาท้ายที่มีความเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน หากเครื่องยนต์มีกำลังต่ำเกินไปสำหรับภาระงาน ซึ่งผู้ขับขี่รถจะรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณ และจะเร่งกำลังเครื่องยนต์จนสูงเกินความจำเป็นซึ่งจะทำให้เกิดการเผาผลาญ เชื้อเพลิงสูงมาก อย่างไรก็ตาม รถบรรทุกที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงเกินความจำเป็นก็อาจจะส่งผลให้อัตราสิ้น […]

การบริหารต้นทุนของบริษัทขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

การบริการการจัดการในธุรกิจบริษัทขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยที่เอื้อผลสำคัญต่อรายได้ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การลดต้นทุน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีเทคนิคและหลักการในหลายประเด็นที่นำมาซึ่งการสร้างปรัชญาทางการบริหารที่ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจึงต้องแสวงหาซึ่งความรู้ใหม่ และเรียนรู้ในการจะนำหลักการบริหารที่ดีมาพัฒนากิจการให้มากที่สุด ศาสตร์การจัดการในธุรกิจขนส่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการในธุรกิจ เรื่องของต้นทุนที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel cost) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจัดได้ว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าท่านทราบถึงสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้อย่างมากด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงให้กำลังงานได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงจากน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกลโดยจะเห็นได้ว่าน้ำมันทั้งหมดจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานและการสูญเสียที่ส่วนต่าง ๆรวมกัน ซึ่งสัดส่วนของพลังงานที่ได้ออกมาจริงๆจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต้นเหตุของการสิ้นเปลืองแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ […]

จัดการขนส่งสินค้าด้วยตนเองหรือจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอกดี?

การขนส่งสินค้าโดยการว่าจ้างบริษัทขนส่งสินค้าภายนอกของผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการโลจิสติกส์หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (Third-Party  Logistics  Provider, 3PL) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ เป็นทางเลือกที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการตัดสินใจว่าจะจัดจ้าง(Outsource) ผู้ให้บริการเข้ามาปฏิบัติการให้ แทนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะดำเนินการด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของสินค้าไม่ต้องจัดการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านต้นทุนของการขนส่งสินค้า มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนอยู่สองสามข้อในการที่เราไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ นั่นก็คือ […]

การจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้า(Logistics Outsourcing)

พัฒนาการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งทางด้านการขนส่งสินค้า คือ การใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า การจัดจ้างบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการจัดจ้างนั้นก็มีสาเหตุจากหลายประการ ตั้งแต่การลดต้นทุนถึงความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีของ ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า ซึ่งนอกจากความคาดหวังที่เราต้องการจากการจัดจ้างนั้น เราก็ยังจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดจ้าง โดยเราจะเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจก่อนว่า การจัดจ้างนั้นคืออะไร และผลประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดจ้างนั้นจะมีอะไรบ้างความหมายของการจัดจ้าง  ซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการจัดการอุปทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้คำจำกัด ความของคำว่าจัดจ้างไว้ว่า การจัดจ้าง คือ รูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือทำเอง ซึ่งองค์กรเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนั้นเคยผลิตเอง […]

กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเสริมควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ตามนโยบาย คสช กำหนดให้รถบรรทุกไม่ประจำทาง70จัดทำใบกำกับการขนส่งสินค้าระบุชนิดน้ำหนัก และจุดส่งสินค้า มีผลบังคับตั้งแต่1พฤศจิกายน2557เป็นต้นไป นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า ตามที่พลอากาศเอกประจิน จั่นตองรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการแก้ปัญหารถบรรทุกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่ง ทั้งการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่ตรวจสอบสินค้าและควบคุมการบรรทุก จนเป็นสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม การแพร่ขยายของยาเสพติดให้โทษ และการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น […]

ถ้าหากเว็บของเรามีประโยชน์? โปรดช่วยกันบอกต่อ :)